Ställverk

Nu kan vi även erbjuda ställverk Form4 upp till 1600A. RIMEDA har i samarbete med Hager Electro utvecklat ett ställverk som är anpassat för svenska marknaden. Bilden visar nytt Ställverk till Göteborgs Universitet som driftsattes under 2017.